Da gabatowar Ranar Masoya ta duniya, Kuna bukatar hadin taliyar crown domin Ku burger❤️ masoyinku